MOSSO/A DE CÀRREGA/DESCÀRREGA

Una oportunitat per a parlar directament amb els responsables de Recursos Humans de les següents empreses.