ANALISTA-PROGRAMADOR/A D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES

Una oportunitat per a parlar directament amb els responsables de Recursos Humans de les següents empreses.